Konkursy

Kursanci, którzy aktywnie biorą udział w życiu Akademii Sztuki Masażu MENOS mogą wygrać

  • NAGRODY
  • ZNIŻKI na kolejne szkolenia
ILOŚĆ SZKOLEŃ… I NAGRODA

Każda osoba, która w ciągu roku pozna 10 nowych masaży na naszych szkoleniach, może wziąć udział w losowaniu stołu do masażu wraz z pełnym wyposażeniem.  Do ogólnej puli ukończonych kursów wliczane są wszystkie szkolenia odbyte w terminie od stycznia do grudnia danego roku.
Losowanie nagrody odbędzie się 20 grudnia bieżącego roku.
Osoby, które chcą wziąć udział konkursie proszone są o zgłoszenie mailowe na menos@akademiamasazu.pl  podając imię i nazwisko.
O wygranej osoba nagrodzona zostanie poinformowana mailowo.

HASŁO… I ZNIŻKA

Każda osoba, która nadeśle hasło reklamujące Akademię Sztuki Masażu MENOS lub nasze kursy masażu, weźmie udział w losowaniu zniżki w wysokości 300 zł do wykorzystania na dowolnie wybrane szkolenie. Na wybór i odbycie szkolenia osoba nagrodzona ma trzy miesiące, po tym okresie rabat przepada.

Losowanie odbywa się na koniec każdego kwartału:

  • 31 marca
  • 30 czerwca
  • 30 września
  • 31 grudnia

Hasła reklamowe można przesyłać mailowo na menos@akademiamasazu.pl  lub za pośrednictwem facebooka
O wygranej osoba nagrodzona zostanie poinformowana mailowo.


  1. Konkursy wchodzą w życie z dniem 10.04.2013 i obowiązują do odwołania.
  2. Konkursów nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub zniżkami.